Traditiedragers

Ronny Van den Bossche van de Koninklijke Debbauts Reuzengroep

In de kijker oktober 2011
Al meer dan vijf eeuwen zetten mensen – al dan niet letterlijk - hun schouders onder gigantische poppen. Ondanks heel wat tegenkanting van kerk en staat bleef de reuzencultuur in Vlaanderen overeind en sinds de Tweede Wereldoorlog is ze helemaal terug van weggeweest. De traditie wordt voortgezet dankzij duizenden vrijwilligers die de reuzen tot leven brengen. Eén van hen is Ronny Vandenbossche, reuzendrager in hart en nieren, die we maar wat graag aan het woord laten.

May Driesen is hoofdvrouw

In de kijker september 2011
Sinds 11 december 2010 staat May Driesen aan het roer van de Sint-Sebastiaansgilde van Tielen. May is daarmee de eerste hoofdvrouw in zeer lange tijd die binnen de Hoge Gilderaad der Kempen (HGK) actief is. LECA belde May dan ook op om haar te feliciteren met de nieuwe functie en had met haar een interessante babbel over ‘haar’ gilde.

Pagina's